Garantievoorwaarden

Algemene informatie

In aanvulling op de officiële consumentenwet- en regelgeving met betrekking tot productgaranties, hanteren alle verkopers op refurbed de garantievoorwaarden die op deze pagina worden vermeld voor alle fysieke producten die via deze website worden verkocht. De garantieperiode wordt bepaald door de verkoper, met een verplicht minimum van 12 maanden.

In aanvulling op de officiële consumentenwet- en regelgeving met betrekking tot het restitutiebeleid, bieden alle verkopers op refurbed een zichttermijn van ontvangst voor alle fysieke producten die verkocht worden op refurbed. Binnen de zichttermijn van 30 dagen kan elk fysiek product geretourneerd worden, ongeacht de motivatie van de klant. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de verkoper. Indien de klant zijn product wil laten repareren of omruilen binnen de zichttermijn van 30 dagen, wordt de zichttermijn verlengd tot minstens 14 dagen na ontvangst van het gerepareerde of omgeruilde apparaat door de klant. Houd er rekening mee dat reparaties en omruilingen van het product tijdens de proefperiode van 30 dagen alleen mogelijk zijn als de handelaar de mogelijkheid heeft om het apparaat op het moment van het verzoek binnen een redelijk tijdsbestek te repareren of om te ruilen. Indien een reparatie of omruiling van het product tijdens de 30-dagen proefperiode wordt aangevraagd door de klant, maar niet mogelijk is omdat de handelaar niet in staat is om het apparaat binnen een redelijke termijn te repareren of om te ruilen, zal de handelaar het volledige aankoopbedrag van het product terugbetalen nadat het product in ontvangst genomen is, op voorwaarde dat het product geen schade heeft opgelopen als gevolg van onjuist gebruik door de klant.

Voorwaarde en dekking van de garantie

De garantie dekt alle technische aspecten van het aangekochte product. De verkoper garandeert de koper een product te leveren dat vrij is van materiaal-, productie- of structurele schade, waarbij de wetenschappelijke en technische normen op het moment van aankoop de geldende maatstaf zijn. Het productgebrek dat verantwoordelijk is voor de schade moet van dat moment dateren. Een aanspraak op vervanging als gevolg van gevolgschade is alleen geldig binnen het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze garantie gaat in op de datum van aankoop voor een periode die wordt gespecificeerd door de verkoper en wordt verlengd in geval van reparatie of vervanging.

De garantie is geldig vanaf de aankoopdatum voor de door de verkoper aangegeven periode. Als het apparaat wordt gerepareerd of vervangen, wordt de garantieperiode verlengd tot minimaal 6 maanden. (Als op het moment van reparatie of vervanging de resterende garantieperiode langer is dan 6 maanden, blijft de garantie onaangetast). Bijvoorbeeld: Als een apparaat een resterende garantieperiode van 8 maanden heeft en wordt vervangen vanwege een defect, blijft de garantieperiode voor het vervangende apparaat 8 maanden. Als de resterende garantieperiode voor het defecte apparaat echter slechts 4 maanden bedraagt, wordt de garantieperiode voor het vervangende apparaat verlengd tot 6 maanden.

Daarnaast maken we onderscheid tussen twee soorten garantiegevallen. Als slechts één onderdeel wordt vervangen, wordt de garantie verlengd tot minstens 6 maanden voor het vervangen onderdeel (bijv. de camera). Als echter het hele apparaat wordt vervangen, wordt de garantie voor het hele vervangende apparaat verlengd tot minstens 6 maanden.

Een klant kan zijn recht op garantie uitoefenen via een schriftelijke claim bij de handelaar binnen de garantieperiode. Als voorwaarde voor een garantieclaim moet een klant het productgebrek melden binnen een periode van maximaal een maand na ontdekking / hij of zij het gebrek had moeten ontdekken. De klant is verplicht om te bewijzen dat de garantie geldig is (d.w.z. door de factuur te overleggen).

Garanties en retourzendingen

Het staat onze verkopers vrij om een apparaat te repareren of te vervangen.

In de regel repareren ze het oude apparaat als dat mogelijk is. Als dit niet mogelijk is, zorgt de verkoper voor een vervangend apparaat.

In het geval van vervanging wordt het oude apparaat gratis vervangen door een apparaat van gelijke of hogere kwaliteit (dezelfde kwaliteit op het moment van de garantieclaim en van hetzelfde type).

Als alternatief kan de handelaar de waarde van het toestel aan de consument terugbetalen. Als de handelaar ervoor kiest om de waarde van het toestel terug te betalen en dit schriftelijk bevestigt, houdt de handelaar het toestel en betaalt aan de consument de waarde van het toestel terug bij ontvangst.

Garantieclaimprocedure

Als je problemen ondervindt met je apparaat die onder de hierboven vermelde garantievoorwaarden vallen, neem dan rechtstreeks contact op met de verkoper en/of de refurbed klantenservice via de onderstaande contactopties:

Tel.: +318002227801

Email: service@refurbed.nl

De refurbed klantenservice registreert je garantieclaim en informeert vervolgens de handelaar. De verkoper stuurt vervolgens een e-mail met een retourbon waarmee je het product gratis naar de verkoper kunt terugsturen.

Zorg ervoor dat het product is teruggezet naar de fabrieksinstellingen en dat alle persoonlijke gegevens en persoonlijke accounts (AppleID, Google-account, enz.) van het apparaat zijn verwijderd voordat het apparaat naar de betreffende verkoper wordt verzonden.

Zorg er verder voor dat het artikel op een veilige en correcte manier is verpakt. Mocht de originele verpakking niet meer beschikbaar zijn, gebruik dan in plaats daarvan stabiel en professioneel verpakkingsmateriaal (d.w.z. een doos met voldoende opvulmateriaal; een envelop is geen stabiele verpakkingsvorm).

Belangrijk: alleen als je de retourbon gebruikt om het apparaat terug te sturen naar de verkoper, is de verzending gratis.

Na aankomst inspecteren de technici van de verkoper het apparaat. De klant ontvangt vervolgens een statusrapport en, indien gerechtvaardigd, een vervangend apparaat. In het geval van een geldelijke retournering ontvangt de klant het aankoopbedrag via de betaalmethode die werd gebruikt tijdens de transactie op refurbed. Houd er rekening mee dat transport/verzending van een apparaat alleen is toegestaan met voorafgaande toestemming van de verkoper.

Premissen en uitsluitingen

Voorwaarde voor een geldige garantie is het juiste gebruik en onderhoud van het product en het opvolgen van de gebruiksinstructies zoals vermeld in de handleiding van de fabrikant. Bij onverantwoord, onregelmatig of onjuist gebruik vervalt de garantie.

Voorbeelden van onjuist/onverantwoordelijk gebruik zijn:

 • gebroken display en/of behuizing
 • vloeistofschade
 • manipulatie van het besturingssysteem waardoor de beveiliging en basisfuncties worden aangetast, verwijdering van het besturingssysteem of vergrendeling van het besturingssysteem door middel van niet-verwijderbare gebruikersaccounts. Dit kan de installatie van “Jailbreaks”, “Roots” of de installatie van anderszins schadelijke software op het aangeschafte apparaat omvatten.

De garantie is niet van toepassing op:

 • losse onderdelen, zoals externe geheugenkaarten of doppen voor camera’s of lenzen.
 • schade aan breekbare productelementen, zoals glas, beeldscherm en lenzen.
 • verbruiksartikelen, zoals batterijen (als de levensduur van de batterij overeenkomt met de specificaties van de fabrikant).
 • kleine afwijkingen tussen de werkelijke toestand en de nominale toestand van het product die de functionaliteit niet beïnvloeden.
 • fouten of schade als gevolg van een verkeerde bediening van het product, schade veroorzaakt door het milieu, chemicaliën of reinigingsvloeistoffen.
 • productschade veroorzaakt door montage/installatie.

De garantie vervalt in geval van:

 • het niet naleven van de montage-, onderhouds- of verzorgingsinstructies in de gebruikershandleiding
 • schade die verband houdt met normale slijtage (d.w.z. gebruikssporen op de behuizing en/of het scherm) of opzettelijke schade.
 • onjuiste activering.
 • onzorgvuldig of gebrekkig onderhoud.
 • schade die duidelijk is veroorzaakt door onjuist gebruik van het apparaat
 • schade veroorzaakt door de omgeving of natuurrampen (d.w.z. natuurrampen), inclusief maar niet beperkt tot overstroming, brand of vorst.
 • het openen of laten repareren van het apparaat door een andere persoon of entiteit dan de betreffende handelaar (zolang de handelaar hier niet uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft).

Niet-dekking van de garantie

Zolang productschade niet onder deze garantie valt, of er konden geen defecten worden gevonden aan het toestel, is de klant verplicht de kosten van transport en verzending te betalen.

Bovendien is de klant aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit het inspectieproces.

Als de klant op de hoogte wordt gesteld van het feit dat de garantie niet gedekt is en van de kosten die gepaard gaan met het reparatieproces, en hij ervoor kiest om het product te laten repareren, dan worden de arbeids- en materiaalkosten in rekening gebracht.

Als er schade is ontstaan nadat het product is geleverd, is het aan de handelaar om te beslissen of het product wordt gerepareerd op basis van goodwill. In dit geval heeft de klant geen wettelijk recht om het product te laten repareren.

Tijdens de inspectie of reparatie van het apparaat in het garantie- of waarborgproces kunnen de gegevens op het betreffende apparaat worden gewist. Refurbed of de verkoper/reparatiepartner is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens van welke aard dan ook. De back-up van alle gegevens, met inbegrip van instellingen, software en softwarelicenties, en het verwijderen van persoonlijke of anderszins gevoelige gegevens is de verantwoordelijkheid van de klant en moet vóór verzending worden uitgevoerd.

De klant wordt ook gewaarschuwd dat de water- en stofbestendigheid van ingestuurde apparaten - die door de fabrikant wordt gegarandeerd - verloren kan gaan wanneer de oorzaak van de schade wordt vastgesteld of wanneer het apparaat wordt gerepareerd. De aanbieder aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Wettelijke rechten

Naast de rechten die in de garantie zijn opgenomen, heeft de klant bepaalde gegarandeerde wettelijke rechten. Deze rechten, die soms voordelig zijn voor de klant, worden niet beperkt door de garantie. Bovendien heeft de garantie geen invloed op de mogelijkheid om de rechten van de oorspronkelijke of secundaire koper te claimen bij de fabrikant van het oorspronkelijke product.

Meld je voor de eerste keer aan voor onze nieuwsbrief en bespaar €10!

Mis nooit meer een aanbieding.

Informatie over het gebruik van persoonsgegevens vind je in ons privacybeleid.