Garantievoorwaarden

Algemene informatie

Naast de officiële wetgeving voor consumentenbescherming en regelgeving inzake productgaranties, accepteren alle Handelaren op Refurbed de garantievoorwaarden die op deze pagina vermeld worden, voor alle Producten die via de website verkocht worden. De garantieperiode wordt bepaald door de Handelaar, met een wettelijke minimumgarantie van 12 maanden.

Voorwaarde en omvang van de garantie

De garantie dekt alle technische aspecten van het aangeschafte product. De Handelaar garandeert dat het Product dat geleverd wordt aan de kopende partij vrij is van schade van materiële, productie- of structurele aard. Hierbij dienen de wetenschappelijke en technische normen op het moment van productie als toepasbaar referentiepunt. Het is absoluut noodzakelijk dat het defect van het Product, dat verantwoordelijk is voor de schade, ook dateert van de genoemde datum. Enige vordering tot vervanging vanwege gevolgschade is uitsluitend geldig binnen de toepasbare wet- en regelgeving.

De garantie begint op de dag van aankoop, voor een periode die door de Handelaar vastgelegd wordt. In het geval van reparatie of vervanging wordt deze verlengd.

De garantie is geldig vanaf de dag van aankoop, voor de periode die door de Handelaar vastgelegd wordt. Als het Product gerepareerd of vervangen wordt zal dit de garantieperiode verlengen tot minstens 6 maanden. (Als de resterende garantieperiode op het moment van reparatie of vervanging langer is dan 6 maanden blijft de garantie onverlet). Bijvoorbeeld: Als een Product een resterende garantieperiode van 8 maanden heeft en vervangen wordt wegens een defect, zal de garantieperiode voor het vervangende Product nog altijd 8 maanden bedragen. Echter, als de resterende garantieperiode voor het defecte Product slechts 4 maanden is, zal de garantieperiode voor het vervangende Product verlengd worden tot 6 maanden.

Daarnaast maken we een onderscheid tussen twee soorten garantiegevallen. Indien slechts één onderdeel vervangen wordt, verlengt dit de garantie tot ten minste 6 maanden voor het vervangen onderdeel (bv. camera). Als echter het gehele apparaat vervangen wordt, verlengt dit de garantie tot ten minste 6 maanden voor het gehele vervangingstoestel.

Klanten kunnen hun recht op garantie uitoefenen door in de garantieperiode een schriftelijke claim in te dienen bij de Handelaar. Garantieclaims kunnen alleen ingediend worden als Klanten het defect in het product melden binnen een periode van max. 1 maand na het vaststellen hiervan/het zouden moeten vaststellen hiervan. De Klant is verplicht te bewijzen dat de garantie geldig is (door het overleggen van de factuur).

Garanties en retourneren

Onze Handelaren hebben het recht om het apparaat te repareren of vervangen.

Normaal gesproken zullen zij het oude apparaat repareren indien mogelijk. Als dit niet mogelijk blijkt, zal de Handelaar zorgen voor een vervangend apparaat.

Bij vervanging zal het oude apparaat gratis vervangen worden door een apparaat van gelijkwaardige of betere kwaliteit (zelfde graad en kwaliteit ten tijde van de garantieclaim en van hetzelfde type).

Als alternatief kan de Handelaar de consument ook de waarde van het apparaat vergoeden. Als de Handelaar ervoor kiest om de waarde van het apparaat te vergoeden en dit schriftelijk bevestigt, dan zal de Handelaar het apparaat behouden en de consument de waarde vergoeden bij ontvangst.

Procedure voor garantieclaims

Mocht je problemen ondervinden met je apparaat en dit onder de bovenstaande garantievoorwaarden vallen, dan verzoeken wij je contact op te nemen met de Handelaar en/of direct met de Refurbed-klantenservice, via een van de onderstaande opties:

Tel.: +31 800 - 222 7801

Email: service@refurbed.nl

Het Refurbed-klantenserviceteam registreert je garantieclaim en stelt hierna de Handelaar op de hoogte. De Handelaar zal je dan een e-mail sturen, samen met een retouretiket om het Product gratis terug te sturen naar de Handelaar.

Zorg er alsjeblieft voor dat het artikel correct en veilig verpakt wordt. Als je de originele verpakking niet meer gebruiken kunt, gebruik je stevig en professioneel verpakkingsmateriaal (een doos met flink veel vulmateriaal; een envelop is geen stevige verpakking).

Belangrijk: het retourproces is enkel gratis mits je gebruikt maakt van het retouretiket om het apparaat terug te zenden naar de Handelaar.

Na ontvangst inspecteren de technici van de Handelaar het apparaat. Vervolgens ontvangt de Klant een statusverslag en, indien deze hier recht op heeft, een vervangend apparaat. Als de Klant een geldelijke vergoeding ontvangt zal deze de aankoopprijs terugontvangen via dezelfde betaalmethode die ook gebruikt werd tijdens de transactie op Refurbed. Let wel: het transporteren/verzenden van een apparaat is uitsluitend toegestaan met de voorafgaande toestemming van de Handelaar.

Voorwaarden en uitsluitingen

Een voorwaarde voor geldige garantie is het juiste gebruik en onderhoud van het Product alsmede het naleven van de gebruiksaanwijzingen in de handleiding van de Handelaar. In geval van onverantwoordelijk, onregelmatig of onjuist gebruik vervalt de garantie.

Voorbeelden van onjuist/onverantwoordelijk gebruik zijn:

 • kapot beeldscherm en/of behuizing

 • waterschade

 • elektrische schade veroorzaakt door opladers die niet goedgekeurd werden door de producent van het aangeschafte apparaat

 • het downloaden en installeren van software die niet goedgekeurd werd door de producent van het aangeschafte apparaat (incl. apps, enz.)

De garantie dekt geen:

 • uitbreidingsonderdelen, zoals externe geheugenkaarten of camera-/lenskappen.

 • schade aan breekbare productelementen, zoals glas, beeldscherm en lenzen.

 • verbruiksartikelen, zoals batterijen (indien de levensduur van de batterijen verder overeenkomt met de specificaties van de producent).

 • lichte afwijkingen tussen de daadwerkelijke toestand en de nominale toestand van het product die verder geen uitwerkingen hebben op de functionaliteit

 • defecten of schade ten gevolge van incorrecte bediening van het product; schade veroorzaakt door de omgeving, chemicaliën of reinigingsvloeistoffen

 • productschade veroorzaakt door montage/installatie en/of transport

De garantie vervalt o.a. in de volgende gevallen:

 • het niet naleven van de montage-, onderhouds- of reinigingsvoorschriften zoals vermeld in de gebruikshandleiding

 • normale slijtageschade (zoals gebruikssporen op de behuizing en/of het beeldscherm) en/of opzettelijke schade

 • onjuiste activering

 • nalatig of gebrekkig onderhoud

 • schade die overduidelijk veroorzaakt werd door onjuist gebruik van het apparaat

 • schade veroorzaakt door de omgeving of natuurgeweld (zoals rampen), met inbegrip van, maar niet beperkt tot overstromingen, brand en vorst

 • het openen van het apparaat en/of het laten repareren van het apparaat door een persoon/partij die niet de geschikte Handelaar is (behalve indien de Handelaar dit expliciet en schriftelijk toestemt)

Niet-dekking door de garantie

Als een productschade niet door deze garantie wordt gedekt, zal de Klant de kosten voor transport en verzending op zich nemen.

Daarnaast is de Klant verantwoordelijk voor alle kosten die ontstaan gedurende het inspectieproces.

Als de Klant op de hoogte gebracht wordt van het feit dat het apparaat niet gedekt wordt door de garantie en van de verbonden kosten van de reparatie, maar alsnog besluit om het Product te laten repareren, zullen de loon- en materiaalkosten in rekening gebracht worden.

Indien schade ontstaat na aflevering van het Product, is het aan de Handelaar om te bepalen of het Product uit coulance gerepareerd wordt. In dit geval heeft de Klant geen wettelijke aanspraak op reparatie van het Product.

Daarnaast wordt de klant gewaarschuwd dat de water- en stofbestendigheid – zoals gegarandeerd door de producent – van apparaten die ingestuurd worden voor reparatie mogelijk vervalt bij het vaststellen van de oorzaak van de schade of bij de reparatie. De provider aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Wettelijke rechten

Naast de rechten van de garantie, hebben Klanten nog bepaalde wettelijk gegarandeerde rechten. Deze rechten, die soms gunstig uitvallen voor de Klant, worden niet beperkt door de garantie. Daarnaast laat de garantie de mogelijkheid om de rechten van de originele of secundaire koper op te eisen tegenover de producent van het originele product onverlet.

Cookie-voorkeuren

Onze producten en cookies hebben iets gemeen: beide worden hergebruikt. Dit laatste vooral om je relevantere content te kunnen tonen. Om dit goed te laten werken, willen we graag jouw surfgedrag analyseren - met first en third party cookies. Uiteraard alleen met jouw toestemming. Je kunt de cookie-instellingen op elk moment wijzigen. Informatie over gegevensbescherming vind je hier.

Cookie-voorkeuren

Abonneer je op onze nieuwsbrief!

Altijd als eerste op de hoogte van onze aanbiedingen.

Informatie over het gebruik van persoonsgegevens vind je in ons privacybeleid.